Search form

Mák 5:27

27Aghók ɛ̌ti Yesu. Ɛ́kʉ atɔti amɛm bɛyǎ bho kpát arɔk, atɔk nkokoŋ nkú yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index