Search form

Mák 5:6

6Ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu nɛkɔ nɛsiɛ, ajɛt, arɔk atɛp mánɛ́n bɛsí bhi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index