Search form

Mák 6:43

43Baghɔk Yesu mányókóti nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛ́rɔ́bhɛ́. Nɛ́jwí bɛkay byo nɛ bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index