Search form

Mák 6:51

51Áchwé nɔ́kɔ́ amɛm áchwí, mbʉ́ɛ́p wu ákwɛn. Bɛchay bɛ́kɛ́m bɔ́ tontó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index