Search form

Mák 7:12

12nɔ, bǎchɛt bho mbi bɛ bákɛ́ kwak bachi nɛ manɔ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index