Search form

Mák 8:15

15Yesu are sɛmti bhɔ bɛ, “Sɔt ka mpok nɛ yís bǒnkwɔ Fárisi nɛ anɛ Hɛ́rɔd.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index