Search form

Mák 9:21

21Yesu abhɛ́p chimɔ bɛ, “Ɛfóŋó ɛnɛ ɛ́naŋ ɛtat yi amʉɛt ná?” Chi mɔ́wu akɛmɛ bɛ, “Tɛ kɛmbɔ́ ɛki.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index