Search form

Mák 9:48

48Amɛm nɛpǐngo ɛnɔ, kɛ́nyɔrɛ ɛkɛn kɛ́nyiɛ bho kɛ́pú gú, nɛ ngó apu nɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index