Search form

Mátio 1:3

3Júda achí nyaka chi Pɛ́res nɛ mɔ́mayi Sɛrá. Máyap aka nnyɛ́n bɛ Táma. Pɛ́res abhak chi Hɛ́srɔn, Hɛ́srɔn abhak chi Rám.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index