Search form

Mátio 11:30

30Twɔ́ ká ntá ya mbɔnyunɛ ntu ánɛ mɛ̌chyɛ bhe achi fuyak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index