Search form

Mátio 13:50

50mámfyɛ́ amɛm nɛpǐngo. Arɛ́, bábhak ndǔ nɛdǐ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ ámɛ́n.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index