Search form

Mátio 14:10

10Akʉ yɛ bárɔ́k ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bafɛrɛ ntí Jɔ̌n Njwiti,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index