Search form

Mátio 14:28

28Píta akɛmɛ yi bɛ, “Acha, mbák chí wɔ, chyɛ̌ ɛyɔŋ bɛ nsɛ́p anyɛ́n, nkɔ, ntɛmɛri wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index