Search form

Mátio 14:32

32Yesu nɛ Píta bákó nɔ́kɔ́ ndu áchwí, mbʉ́ɛ́p wu ákwɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index