Search form

Mátio 16:15

15Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Kɛ bě babhɔŋ bǎrɛ̀m bɛ mɛnchí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index