Search form

Mátio 19:2

2Bɛyǎ bhó bákóŋo yi arɛ, abú abhɛn mámè.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index