Search form

Mátio 2:21

21Josɛ́f aŋɛmɛ, asɔt nnɔ nɛ mmɔ́ apɛtnsɛm ɛtɔk Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index