Search form

Mátio 20:11

11Básɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ bakap ayap, babho mɛnywinti ɛ̌ti mbɔŋɔ́nkɨ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index