Search form

Mátio 20:32

32Yesu ate, abhɨŋɨ bhɔ, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎyàŋ bɛ́ nkʉ bhe yí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index