Search form

Mátio 20:33

33Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɛta, sɛ́yàŋ ɔ́nkʉ́ amɨ́k yɛsɛ ánɛ́nɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index