Search form

Mátio 24:49

49ambo bɛdɛn batɨ̌ bɔ̌-bɛtok, anchɛm ɛkakánɛkɔ nɛ manyǔ mmɛ́m, ambo mɛnyiɛ, anyu nɔkɔ nɛ bhɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index