Search form

Mátio 25:12

12Kɛ mbǎyngɔrɛ́ akɛmɛ bhɔ chi bɛ, ‘Dɨŋɨ́ ká bɛ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ bhe!’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index