Search form

Mátio 25:33

33antɛ́n bághɔ́ŋɔmɛ́n ɛbhě awɔ́nɛm ɛyi, antɛn mmɛ́n ɛbhě awɔghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index