Search form

Mátio 26:3

3Mpok yɔ, bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒbati ɛtɔk báchɛm amɛm sɛnta Mǔngo bachiǎkap Mandɛm. Mǔngo wu aka nnyɛ́n bɛ Káyfas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index