Search form

Mátio 26:4

4Báchɛ́m arɛ́ baka ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánkɛ́m Yesu bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ mángwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index