Search form

Mátio 26:72

72Píta apɛt ataŋa, kpát, ayɨkɨ bɛ, “Mandɛm arɨŋɨ, mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɔ́nkwǎ wu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index