Search form

Mátio 7:19

19Bákɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛ́pú nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm, mámkpɔti, mansɔŋ ango.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index