Search form

Mátio 8:22

22Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Koŋó mɛ. Dɔ̌ bawú mámbɛ́mɛ́ ngú wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index