Search form

Mátio 8:25

25Bakoŋo bhi bárɔ́k maŋɛmɛ yi barɛm bɛ, “Acha, pɛmɛ́ bhɛsɛ, sɛ́twɔ̀ gu anyɛ́n!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index