Search form

Nkwɔ Rom 3:15

15“Bɛkak ɛbhap bɛ́wàkari bɛpɔkɔ bɔ

bɛ mandɔk mangway bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index