Search form

Lucas 5:32

32Upéixa voi ave hembiapo vai va'e oikotevẽ-ma va'erã xe-rehe ave, he'i. —Aju ahenói íxupe ogwerova-ma hagwã gwekoha. “Xe rekoha porã” he'i onhemboete-vy va'e-pe ndajúi ahenói-vy, he'i Hesu onhemonhe'ẽ-vy íxupe kwéry.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index