Search form

Lucas 9:6

6Aipo ramo oho hemimbo'e kwéry. Tetã'i tã'i-rupi onhemonhe'ẽ enterove-pe oho-vy. Nhandejáry Hesu Cristo rehegwa nhe'ẽ porã omombe'u. Ha opa ohoha-rupi ombogwera hasy va'e-pe.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index