Search form

Marcos 11:1

Hesu oho Jerusalém tetã-my

(Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jo 12.12-19)

1Ha Hesu gwemimbo'e kwéry ndive ogwahẽ ogwata oho-vy Jerusalém tetã-my. Hi'agwĩ oĩ ramo jepe íxugwi, nogwahẽi joty upe-py. Upe ramo ogwahẽ ranhe oho-vy Betfagé tetã mirĩ-my. Betânia-py yvyaty Oliveiras ypy-py ogwahẽ ranhe oho-vy. Ogwahẽ rire, omondo mokõi gwemimbo'e gwenonde-rupi:

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index