Search form

Marcos 14:66

“Xe ndaha'éi Hesu ndivegwa” he'i mo'ã Pedro

(Mt 26.69-75; Lc 22.56-62; Jo 18.15-18,25-27)

66Ha Pedro katu opyta oĩ-vy oka-py, pa'i ruvixagwasu rokẽ rovagwy-py. Upe-ma ramo ogwahẽ ou-vy kunhataĩ pa'i ruvixagwasu rembigwái va'e.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index