Search form

Mateus 13:10

Hemimbo'e kwéry oporandu Hesu-pe hemimombe'ukwe-rehe

(Mc 4.10-12; Lc 8.9-10)

10Upéi hemimbo'e kwéry ogwahẽve ou-vy Hesu ypy-py:

—Ma'erã po eremombe'u kuri íxupe arandu rehegwa nhe'ẽ temitỹgwe rehegwa nhe'ẽ-rami? he'i oporandu-vy íxupe.

Nhandejáry Nhe'ẽ

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index