Search form

1 Tesalonaika int

Solo Puwano Matanema:na:wa Wekeye

Peleya: Masetoniawemi taune sosolo Tesalonaika elakeye. Pole ewa Filipai taune iya:pela: ikila emiwa Tesalonaika taunewemi ha:na: kulukulu koane teisa:pa:na:pela: hapakeye (Aposolo 17:1-9 emi pota:pa:). Alawamona, Yuta sena kesaleyewi iwa ilima Poleyewi solo seya amo ta:tapola: Kelesowemi kulu inapita:, ikila emiwa iyawa Polewalapulu himu mapolopita: iyawa ewa Tesalonaikawa iya:pela: hamonite apoyakeye. Sikape, Polewa Kolini taune enewemi, ikila emiwa tima:na: elipe tisene sena Timotiyewi Polema nano ketea Tesalonaika Kelesowemi heteti amo sema:na:pela: minakeye.

Poleyewi Timoti solo seya amo ta:tapola:, Polewala apula: Sailasewala apula: Timotiwala iyewi Tesalonaika Kelesowemi sena kesale ima penaiya temita: momateyakeye. Matana sena muta iye matanese, “Sawi we Poleyewi sawi akele puwano sawi Kote pukawemi hetetikeye.” Sawi we Pole ewa Keleso sena kesale Tesalonaika taune sita:newa ili seli topuwa apula: ili mane napolo ewa epiyakeye.

Kelesowemi sena kesale ili amokiwa iyawa eta: seli matanamake selese, “Yesu menewa ko:lu inaposape?” Aluse, Poleye ela: papokeye. Iyewi ela: matanese, “Yesuwa seta: minamawemi sena puwano kuluwa iwa falela iliwa kokolo kao elaposapa?” Apula:, Yesu Ewa menewa ikila asu inaposape? Poleyewi ima meapo topulu amo mene selese, “Kiwa mane napolo kulu ha:na:pa:. Aputa:, kiwa Piseiki amowa mene inaposake seli tiye elatipa:.”

1 Tesalonaika Pukawemi Solo Mou Takalese Momateyawa Wekeye

1:1 Poleyewi sawi we mouwa takalese momateyalo.

1:2-10 Kelesowemi pala senama Yesuyewi himu semetei esa: matanese pala matane tiyapola: elatepiyo Poleyewi Kotema napolo.

2:11-3:13 Poleyewi ine matana amunuse ima seyalo.

4:1-12 Koteyewi asuwapita: Keleso pala senama ketea amowa napolo epesita: Poleyewi sepapolo.

4:13-5:11 Yesuwemi mene mina ketea auma:na: seyawa Poleyewi sepapolo.

5:12-28 Poleyewi solo nowa selese kotetise, epama, esa: momateyalo.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index