Search form

1 Korint 10:13

13Natideh totaltal ke mitigol nǝsaan, ep̃itoṽ hǝn nǝsa togǝm hǝn nǝvanuan gail p̃isi. Be aGot igol tabtab hǝn nǝsa tokele ke tigole. Natideh totaltal ke mitigol nǝsaan, aGot asike idam̃ hǝn ideh sǝhor nǝsa mǝttolǝboi mǝtb̃idaŋ b̃uri. Nǝboŋ natideh b̃italtal ke mǝtb̃igol nǝsaan, dereh aGot tigol nap̃isal dan natenan hǝn mǝtb̃idaŋ b̃uri.