Search form

1 Korint 10:30

30Ginau nǝb̃esipa vi tǝban aGot hǝn nǝhanian ale nǝb̃ihani, imabe avan ideh isor mǝdas ginau bathut nǝsa notosipa hǝni tia?