Search form

1 Korint 10:33

33Mǝtehusur naṽide sagw. Len natit p̃isi notogole, nohisi hǝn nǝb̃igol nǝvanuan p̃isi lǝb̃ehǝhaṽur lan. Nǝsǝdas p̃isal hǝn nǝb̃ikad na-vi-tarhǝte-an m̃os ginau sǝb̃ogw ŋai, nudas p̃isal hǝn nǝvanuan b̃isob̃ur lǝb̃ikad na-vi-tarhǝte-an, hǝn aGot b̃ilav kuv galit dan nǝsaan salito.