Search form

1 Korint 12:25

25Igol maien hǝni hǝn asike b̃ikad napǝpehwan len nibedato, hǝn nahudhubedat p̃isi lǝb̃ekǝtkǝta tǝban galit gabag b̃ep̃itp̃itoṽ.