Search form

1 Korint 13:7

7Gǝb̃ikad na-lǝmas-buni-an goil gǝgat tabtab, gotǝgau gat nadǝlomian tabtab, nǝ-vatvat-viri-an sam̃ sǝmasig boŋ ideh, gukad nǝ-daŋ-b̃uri-an tabtab.