Search form

1 Korint 14:26

Nap̃isal hǝn nab̃onb̃onan hǝn nalotuan

26Bathudud nadǝlomian, nekǝmabe? Nimaris kotov nǝsa notokele maiegai. Nǝboŋ mǝtb̃ib̃onb̃on hǝn mǝtb̃ilotu, gamit ideh tekǝkai, gamit ideh tep̃usan, gamit ideh tikel na-kel-vǝhoti-an seNunun aGot, gamit ideh tikel nasoruan len nasoruan tile, ideh am tikel namilen. Natit p̃isi mǝtb̃igole limasgol gamit p̃isi siYesu mǝtb̃idaŋ am len nǝmauran samito.