Search form

1 Korint 15:34

34Samtevinvinu am, tǝlmam van hǝn nǝnauan tovoi hum tonor hǝn mǝtb̃igole. Mitinoŋ dan nǝsaan. Husur gamit galevis lotǝtan hǝn aGot—nokǝmaienan hǝn nahurumit b̃isa lan.