Search form

1 Korint 16:11

11Gamit ideh sateŋit nǝhon van hǝni, satinau ke tovi ut kǝmas. Be mǝtevi tarhǝt san len nǝyaran san hǝn b̃etǝlmam gǝm hǝn ginau, nǝlon topul hǝn natǝm̃at. Nutoh vir gai mai nǝbathudud nadǝlomian galevis am.