Search form

1 Korint 16:9

9Husur aGot esǝŋav hǝn nab̃iltip̃isal hǝn nǝb̃igol nab̃iltiuman b̃iṽan hǝn naṽit b̃isob̃ur, naut kǝmas nǝvanuan tosob̃ur lotomǝtahun nauman sagw.