Search form

1 Korint 4:21

21Mǝtolǝŋon nǝsa? Nǝboŋ nǝb̃egǝm hǝn gamito, mǝtuke nipat nǝhai hǝn nǝb̃iṽas gamit hǝni, o mǝtuke negǝm len na-lǝmas-buni-an mai len naṽide b̃emǝdau?