Search form

1 Korint 6:6

6Be len gamito, nǝvanuan nadǝlomian sua ikot hǝn nǝvanuan nadǝlomian togon—be igole len nǝhon nǝmatsistret gail lǝsǝkad nadǝlomian len aGot!