Search form

1 Korint 6:8

8Be gamit gabag m̃au, mǝtugol nǝsa sanor hǝn gamito. Mǝtogǝras gabag hǝn gamito hǝn mǝtb̃evǝnoh natit samit gail. Ale mǝtugol natgalenan van hǝn awawa samit len nadǝlomian!