Search form

1 Korint 9:24

24Mǝtolǝboii tia ke len nǝgamgaman, galit p̃isi lotogam lan lugam, be galit sua ŋai igam sǝhor galit am hǝn b̃ilav nǝprais. Mitigam magenan hǝn mǝtb̃ewin, hǝn mǝtb̃ikad nǝprais!