Search form

1 Korint 9:5

5Len nǝyaran sinamito, sanor hǝn asoanamit lotokad nadǝlomian lǝb̃itah mai ginamit sum̃an ahai pispisul tile am mai aPita mai aṽan Nasub̃ gail lotogole a? Ao inor!